Op de “Eben Haëzer” werken 6 leerkrachten, fulltimers en parttimers en 2 onderwijsassistenten.

Sommigen zijn bekwaam in het werken met kleuters, anderen in de omgang met oudere kinderen. Weer anderen zijn allround of hebben zich gespecialiseerd b.v. in begeleiding van zorgleerlingen of ict-onderwijs

Leerkrachten:

Willeke Steenstra, groep 1/2 maandag, dinsdag en woensdag

Jellya Bosma, groep 1/2 donderdag en vrijdag , regelmatig is ze vervanger in bovenbouw en middenbouw  (woensdag) en op vrijdagmiddag is actief in groep 5 /6/7/8.

Joke van der Veen, groep 3/4/5 maandag t/m vrijdag, om de week op woensdag vrij.

Nadine de Kraker, groep 6/7/8 maandag t/m vrijdag. Juf Nadine wordt momenteel vervangen door juf Saskia Yntema-van der Starre.

IB-er:

Albert Fabriek, woensdag

 

ICT-er:

Willeke Steenstra, vrijdagmorgen

 

Onderwijsassistenten :

Berber Riemstra,

Heijltje Post

 

Directeur:

Elisah van Zanden maandag en donderdag. Regelmatig is zij aanwezig op woensdag.