Schooltijden

Met ingang van schooljaar 2015 / 2016 worden de lessen in continurooster gegeven.

 

Groep 1 t/m 8: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30

uur t/m 14.00 uur.

Voor alle groepen is de pauze van 10.00 uur t/m 10.15 uur, tevens is er een lunchpauze van 12.00 uur tot 12.30 uur.

Doordat de schooltijden voor alle groepen gelijk zijn, maken de kinderen van groep 1 t/m 4 te veel schooluren.

Groep 1 t/m 4 is vrij op alle vrijdagmiddagen.