IMG_0605 circus

 

CBS “Eben Haëzer” is een Christelijke Basisschool in Oosterzee.
Alle kinderen zijn welkom!

Onze Visie:

Elk kind is uniek.  

Wij zijn een school waar:

▫  Onderwijs wordt afgestemd op de mogelijkheden van het kind en wat het nodig heeft.

▫  Een goede zorgstructuur is.

▫  Kinderen die meer kunnen ook meer wordt aangeboden.

▫  Iedereen een veilige schoolomgeving en prettig leefklimaat geboden wordt.

▫  Bedriegen of pesten niet getolereerd wordt.

▫  Een goed pedagogisch klimaat en fijne sfeer voorwaarden voor succesvol leren zijn.

▫  Een rijke leeromgeving kinderen uitdaagt om actief deel te nemen aan het
onderwijsleerproces.

▫  De ouders/verzorgers partners zijn.

 

CBS “Eben Haëzer” de school voor: Samen leren, samen delen, samenwerken en leven.

 

Onze school hoort bij de CBO Meilan.